Baanonderhoud

Een mooie golfbaan kan niet zonder onderhoud en dat laatste geschiedt op onze baan gedurende een aantal ochtenden in de week.

Dit kan wel eens tot overlast zorgen maar wij proberen dit tot een minimum te beperken. Zelf kunt u hieraan meewerken door bepaalde golfregels in acht te nemen zoals het repareren van pitchmarks, het terugleggen van uitgeslagen plaggen en bv. de harken weer netjes terugleggen in de bunkers zodanig dat deze niet op de fairways liggen. U voorkomt hiermee dat wij van onze machines af moeten om dit voor u te doen en dat levert dan weer vertraging op en zijn wij u langer tot last.

 

Wat doen wij (wij zijn de greenkeepers en de maandagochtend klussenclub) voor onderhoud?

 

Het eerste wat we 's morgens doen is bekijken of de baan bespeelbaar is. Hier komt natuurlijk de nodige ervaring bij kijken want als het al drie weken droog en zonnig weer is, wordt er minder streng gekeken. Maar in de herfst en winter kan het voorkomen dat er redenen zijn om de baan te sluiten of om de openingstijd aan te passen. Het verplicht stellen van het door de baan opteeën, is ook een van de items.

 

Zoals u weet ligt onze baan wat lager en daardoor hebben we al snel last van (regen)water. En de bodemstructuur is zodanig dat het dan aanwezige water ook niet heel snel wegtrekt.

Wat zijn nu de criteria die wij hanteren bij het niet openstellen van de baan?

Als wij door de baan lopen en er staan plassen, dat is dat een van de redenen. Het kan best wel eens zo zijn dat het 's morgens prachtig weer is, maar dat er in de nachtelijke uren veel regen is gevallen. Dan ontstaat er al snel wateroverlast.

Een andere is natuurlijk sneeuw. Als er een laagje sneeuw ligt dan is het spelen onmogelijk.

Ook als de baan bevroren is en de ondergrond was al erg nat is dat een reden voor sluiting. Je loopt dan al snel de toplaag kapot en dat heeft weer beschadigingen tot gevolg die weer van invloed kunnen zijn op de bespeelbaarheid in het verdere golfseizoen.

 

In de winter:

U speelt dan op de wintergreens en gebruikt de winterafslagplaatsen (matten). Dat geeft ons de gelegenheid om de zomergreens te bewerken. Deze worden geprikt om lucht in het wortelpakket te krijgen en aansluitend wordt er fijn zand over gestrooid om de gaatjes te dichten en de greens zo vlak mogelijk te maken. De afslagplaatsen worden bewerkt en weer voorbereid op het komende seizoen. Eventueel worden natte plekken voorzien van drainage, onderhouden en passen we in voorkomend geval de regeninstallatie aan.

 

In de lente:

Het mestprogramma wordt opgestart en als de temperaturen hoog genoeg zijn om het gras tot groei te bewegen starten we met het maaien. Slechte plekken worden behandeld en indien noodzakelijk opnieuw ingezaaid. Bunkers worden weer door de bunkergroep optimaal gemaakt. Zij proberen dat gedurende de rest van het jaar vol te houden.

 

In de zomer:

Maaien. De greens drie maal per week. Deze worden op 6 millimeter gehouden. De fairways worden tweemaal in de week gemaaid en de hoogte is dan 1,5 centimeter. Tussen de bedrijven door wordt de rough gemaaid op een hoogte dat er uit te spelen valt en dat een bal teruggevonden kan worden.

De afslagplaatsen worden eens per week gemaaid en onderhouden.

Volgens een schema worden de greens bemest en behandeld tegen ongedierte zoals de emelt en de engerling. Dit zijn larven van de langpootmug en de meikever. Zij vreten de graswortels aan en ook de kraaien vinden de larven heerlijk. Zo heerlijk zelfs dat zij hele stukken gras kunnen omploegen opzoek naar deze larven

 

In de herfst:

Dit seizoen bestaat voor een groot gedeelte uit het opruimen van blad en het snoeien van de aanwezige bomen en struiken. Gelukkig wordt dit vooral door de vele helpgrage handen van onze klussenclub gedaan. We ontmantelen dan de regeninstallatie opdat deze niet kan bevriezen en maken verder de wintergreens en winterafslagen weer in orde.

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...