Organisatie

Bestuur

Functie Naam Email Foto
Voorzitter Chris Vredeveld  
Secretaris Gerbrandt Schor  
Penningmeester George Lukkezen
Baancoördinator René Simons  
Barcoördinator Johan van den Kieboom  
Coördinator Public relations Janny Slee-Bakker  
Golfcoördinator Ada van Riel-Jansen  

Ledenadministratie

Functie Naam Email Foto
Ledenadministratie Anita Broekhoven  

Commissies

Functie Naam Email Functieomschrijving Foto
Regel- en Handicapcommissie Margriet Elema De RHC verzorgt al wat nodig is op het gebied van de Golfregels en Handicapping, inclusief de registratie voor zowel de NGF als EGA handicaps.  
Gerard Harkema  
Ton Kops  
Martine Oomen  
Gerbrandt Schor  
Sheila Siebelink-Castelein  
Wedstrijdcommissie Yvon Kassels De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele wedstrijdgebeuren, ook op recreatief terrein (funwedstrijden) en tevens voor de planning en samenstelling van de wedstrijdkalender. Onder de wedstrijdcommissie worden ook begrepen de door het bestuur ingestelde commissies voor het organiseren van wedstrijden voor specifieke groepen, zoals de men’s en ladiesday en de Brabant Toer.  
Martine Oomen  
Tino Prohaszka  
Anke Schor-Bonouvrie  
René Slootweg  
Jeugdcommissie Ton Kops Kinderen in contact brengen met de golfsport en zo streven naar een grotere instroom van jeugdleden.  
Chris Vredeveld  
Brabant Toer Commissie Paul Ebeling De commissie Brabant Toer organiseert wedstrijden op A- of B-banen teneinde alle leden van Brabant Golf in de gelegenheid te stellen ervaringen op te doen op 9- en 18-holes banen en de mogelijkheid te bieden een EGA-handicap te behalen.  
Annemie Gorissen  
Toos Klijn-Beenker  
Joost Martens  
Jos Seijsener
Jeanne Thomassen-van Loon  
Baancommissie Guus van Bedaf De baancommissie streeft, tezamen met de greenkeepers en de klusclub, naar optimale golfomstandigheden in de baan door effectief baanonderhoud.  
George Lukkezen
René Simons  
Commissie Public relations Ton Kops De PR-commissie probeert op diverse manieren de aantrekkelijkheid van Brabant Golf als sportieve tijdsbesteding algemene bekendheid te geven.  
Martine Oomen  
Janny Slee-Bakker  
Barcommissie Ingrid Biemans-van Santvoort De barcommissie is verantwoordelijk voor een goed personeelsbeleid en heeft de zorg voor het clubhuis door het creëren en handhaven van een nette en hygiënische werkomgeving en het waarborgen van een representatieve en klantvriendelijke benadering door de medewerkers.  
Ingrid Doorakkers-Vermeulen  
Johan van den Kieboom  
Redactie Guus van Bedaf De redactiecommissie verzorgt het clubblad “Het Golfertje”. Het clubblad verschijnt 4x maal per kalenderjaar in de maanden maart, juni, september en december.  
Anita Broekhoven  
Chantal Dekkers  
Paul Ebeling  
Toos Klijn-Beenker  
Ton Kops  
George Lukkezen
Gerbrandt Schor  

Professionals

Functie Naam Telefoon Email Foto
Golfcoaches/professionals Nanda Lamsma 06-30920839 ,  
Martine Oomen 0621806173 ,  

Ogenblik a.u.b. ...