Organisatie

Bestuur

Functie Naam Email Foto
Voorzitter Ada van Riel-Jansen  
Secretaris Gerbrandt Schor  
Penningmeester Cees Molewijk  
Baancoördinator René Simons  
Coördinator Public relations Janny Slee-Bakker  

Ledenadministratie

Functie Naam Email Foto
Ledenadministratie Anita Broekhoven  
Ton Kops  
Gerbrandt Schor  

Commissies

Functie Naam Email Functieomschrijving Foto
Regel- en Handicapcommissie Ton Kops De RHC verzorgt al wat nodig is op het gebied van de Golfregels en Handicapping, inclusief de registratie voor zowel de NGF als EGA handicaps.  
Ian Lamsma  
Martine Oomen  
Gerbrandt Schor  
Wedstrijdcommissie Yvon Kassels De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele wedstrijdgebeuren, ook op recreatief terrein (funwedstrijden) en tevens voor de planning en samenstelling van de wedstrijdkalender. Onder de wedstrijdcommissie worden ook begrepen de door het bestuur ingestelde commissies voor het organiseren van wedstrijden voor specifieke groepen, zoals de men’s en ladiesday en de Brabant Toer.  
Ian Lamsma  
Martine Oomen  
Anke Schor-Bonouvrie  
Brabant Toer Commissie Jeanne Thomassen-van Loon De commissie Brabant Toer organiseert wedstrijden op A- of B-banen teneinde alle leden van Brabant Golf in de gelegenheid te stellen ervaringen op te doen op 9- en 18-holes banen en de mogelijkheid te bieden een EGA-handicap te behalen.  
Baancommissie Guus van Bedaf De baancommissie streeft, tezamen met de greenkeepers en de klusclub, naar optimale golfomstandigheden in de baan door effectief baanonderhoud.  
George Lukkezen
René Simons  
Commissie Public relations Yvon Kassels De PR-commissie probeert op diverse manieren de aantrekkelijkheid van Brabant Golf als sportieve tijdsbesteding algemene bekendheid te geven.  
Ton Kops  
Ian Lamsma  
Martine Oomen  
Anke Schor-Bonouvrie  
Janny Slee-Bakker  
Barcommissie Ingrid Biemans-van Santvoort De barcommissie is verantwoordelijk voor een goed personeelsbeleid en heeft de zorg voor het clubhuis door het creëren en handhaven van een nette en hygiënische werkomgeving en het waarborgen van een representatieve en klantvriendelijke benadering door de medewerkers.  
Ingrid Doorakkers-Vermeulen  
Redactie Guus van Bedaf De redactiecommissie verzorgt het clubblad “Het Golfertje”. Het clubblad verschijnt 4x maal per kalenderjaar in de maanden maart, juni, september en december.  
Anita Broekhoven  
Ton Kops  
Ian Lamsma  
George Lukkezen
Gerbrandt Schor  

Professionals

Functie Naam Telefoon Email Foto
Golfcoaches/professionals Ian Lamsma 06-30920839 ,  
Martine Oomen 0621806173 ,  

Ogenblik a.u.b. ...