Tips voor Gasten

Beste gastspeler,

Hartelijk welkom op Brabant Golf. In verband met de compactheid van onze baan zijn er voor uw en andermans veiligheid een aantal zaken die u in acht dient te nemen. We willen u dringend verzoeken vóórdat u op de baan gaat spelen dit korte pamflet door te nemen en kennis te nemen van de local rules. Deze vindt u op de scorekaart en op het bord bij het terras.

VEILIGHEID:

 • Op ALLE par 3 holes mag u pas afslaan nadat de green door iedereen verlaten is. Op hole 3 (par 4) als alle spelers voor u om de hoek van de fairway verdwenen zijn.
 • Binnen de baan zijn een aantal out of bounds markeringen aangebracht, nl. het hek aan weerszijden van de fairway van hole 3, de witte paaltjes tussen de fairways van hole 2 en hole 6 en de witte paaltjes aan de rechterkant van het tweede gedeelte van hole 3. Dreigt een bal daar out of bounds te gaan ALTIJD “FORE” ROEPEN! U moet de bal in het spel brengen door opnieuw te slaan vanaf de plek waarvandaan geslagen is! Verder spelen op de plek waar u de out of bounds geslagen bal (hopelijk) vindt is tegen de regels en gevaarlijk, omdat niemand daar op rekent en daarom is dit ten strengste verboden.
 • Als u gaat zoeken naar uw uit geslagen bal, hou er alsjeblieft rekening mee dat er op die hole ook gespeeld wordt en dat die spelers van u schrikken! Altijd eerst even checken of er spelers op die hole lopen.
 • Loop niet vast vooruit als uw flightgenoot nog moet slaan, de baan is zo smal dat dit onherroepelijk voor een gevaarlijke situatie zorgt!
 • Hou de volgorde van de holes aan! Kris kras door de baan gaan geeft verrassing bij andere spelers, waardoor ook onveilige situaties ontstaan.
 • Laat snellere flights door! Het scheel hen en uzelf veel ergernis.

ZORG VOOR DE BAAN:

Onze baan wordt volledig op vrijwillige basis onderhouden door onze leden. Vandaar dat wij erg zuinig zijn op onze baan. Wij verzoeken u dan ook:

 • Niet met karren of tassen op de greens te komen en er zeker niet met een kar overheen lopen!
 • Geen swing te maken als uw bal op een voorgreen of een green ligt! SVP ook geen oefenswing! U hebt een vrije drop op de fairway niet dichter bij de hole die u aan het spelen bent.
 • Niet met karren tussen een bunker en de green door te lopen.
 • Uw kar niet OP de tee-box te zetten, maar ernaast!
 • SVP uitgeslagen plaggen terug te leggen en aan te duwen en op de greens pitchmarks te repareren.

OVERZICHT PER HOLE

Hole 1 Trolley bij trolley bordje plaatsen Afslaan als de greens van 6 en 1 leeg zijn Bal ligt op green of voorgreen van 6: hier mag NOOIT vanaf worden  geslagen vrije drop naast voorgreen! Bij het gaan uitholen trolley/tas plaatsen in de richting van volgende greenHole 2 Trolley niet op de afslagplaats zetten Links over het net (= hole 3) is buiten de baan. Rechts richting hole 6 ook buiten de baan. Zie boven voor verder spelen. Indien daar golfers lopen “FORE” roepen Na uitholen door opening in het gaas naar hole 3Hole3 Pas afslaan als de golfers voor u de bocht om zijn Over het net naar rechts is buiten de baan. Zie boven voor verder spelen. Niet diagonaal over het net slaan! Voorbij de bocht naar rechts geslagen (= afslag 6) is buiten de baan.
Hole 4 Trolley niet op de afslagplaats zetten Halverwege is een bel, daar aangekomen bellen! Hole 5 weet nu dat u daar bent  Hole 5 Trolley niet op de afslagplaats zetten Bij het afslaan let op de golfers op hole 6 en hole 4. Bij gevaar “FORE” roepen! Bal ligt op green of voorgreen van 4: hier  mag NOOIT vanaf worden geslagen, vrije drop naast voorgreen!Hole 6 Trolley niet op de afslagplaats zetten Bij het afslaan: let op de golfers op hole 2 en hole 5. Bij gevaar altijd “FORE” roepen  


Als u probeert zich aan deze richtlijnen te houden, die overigens tot de standaard veiligheids- en etiquetteregels behoren, houden wij onze baan veilig en goed voor iedereen! Bovendien geeft het u zelfvertrouwen en daardoor optimaal speelplezier!

Hartelijk dank voor uw medewerking en tot ziens op Brabant Golf!

Regel & Handicapcommissie Brabant Golf